Rada ŠVČ
Školský rok 2005/2006
Prodekan pre vedu a výskum:
  • Doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Predsedníčka:
  • Mgr. Radomíra Gregáňová
Členovia rady ŠVČ:
  • Ing. Katarína Hercegová, PhD.
  • Ing. Iveta Košovská, PhD.
  • Ing. Martina Hanová, PhD.
  • Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  • Ing. Eva Oláhová
  • Ing. Ivana Červeňanská
  • Ing. Klaudia Fridrichová