Formálna úprava práce
Dokument "Požiadavky na spracovanie práce ŠVČ" si môžete stiahnuť vo verziách .DOC a .PDF
Prácu ŠVČ je potrebné vytlačiť v 2 exemplároch a odovzdať do 20. apríla 2006 p. PhDr. Psotovej na D-FEM.