Kontakt
Mgr. Radomíra Gregáňová
Katedra matematiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
Tel. +421 37 6508 180
E-mail: Radomira.Greganova@uniag.sk