Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2019 bola ukončená