Rada ŠVOČ
Prodekanka pre vedu a výskum:
  • doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu prácu na bakalárskom a inžinierskom štúdiu:
  • doc. Ing Jozef Repiský, CSc.
Predsedníčka Rady ŠVČ:
  • Ing. Ivana Váryová, PhD.
Členovia:
  • Ing. Marcela Hallová, PhD.
  • Ing. Johana Paluchová, PhD.
  • Ing. Zuzana Lajdová, PhD.
Technické zabezpečenie:
  • Ing. Tomáš Poláčik