Program
8.00 - 8.30
Registrácia účastníkov konferencie ŠVOČ (pred posluchárňou "S-01")
8:30 - 9:00
Slávnostné otvorenie konferencie ŠVOČ (v miestnosti AS-36)
9:00 - 13:00
Rokovanie v sekciách
13:00 - 14:00
Prestávka
14:00
Slávnostné vyhodnotenie (ŠD A. Bernoláka)