Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2017 bola ukončená