Vyhodnotenie
Vyhodnotenie a umiestnenie študentov v jednotlivých sekciách v rámci konferencie ŠVČ 2008 na FEM SPU v Nitre, uskutočnenej dňa 22.4.2008

kliknutím na obrázok sa Vám zobrazí vyhodnotenie ŠVČ 2008