Dôležité termíny
  • Prihlasovanie na ŠVČ prostredníctvom webovej stránke ŠVČ: do 21.4.2008 do 11.30 h.
  • Termín konania ŠVČ: 22.4.2008