Vyhodnotenie
Vyhodnotenie a umiestnenie študentov v jednotlivých sekciách v rámci konferencie ŠVOČ 2020 bude dostupné po ukončení konferencie.