Dôležité termíny
  • Registrácia na konferenciu ŠVOČ: do 30. apríla 2020
  • Odovzdanie práce ŠVOČ: do 4. mája 2020 do 12.00 h.
  • Termín konania konferencie ŠVOČ: 5. mája 2019 (termín sa môže zmeniť podľa vývoja situácie na Slovensku a v Európe)