Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2020 bola ukončená