Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Rada ŠVČ pri FEM
organizuje18. apríla 2005, AS-31 o 9:00 hod

Sekcie:

Ekonomika podniku
Manažment podniku
Marketing
Obchod a obchodné politiky
Účtovníctvo a financie
Informatika a aplikovaná matematika
Kvantitatívne metódy


Prihlásiť sa môžete do 14. apríla 2005 prostredníctvom tejto internetovej stránky - kliknite sem.