EN website SK website

Zoznam prihlásených účastníkov na UNINFOS 2019

Poznámka: po kliknutí na ID záznamu sa zobrazia bližšie informácie o účastníkovi.

Id Meno Priezvisko Organizácia Iná organizácia Príspevok
53 Iveta Kremeňová Žilinská univerzita v Žiline Nie
54 Pavel Budík - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Masarykova univerzita Áno
55 Peter Manko Prešovská univerzita v Prešove Nie
56 Martin Nemček Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Nie
57 Peter Čižmár Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Nie
58 Radovan Engel Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Áno
59 Slavomír Varchula Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Nie
60 Ružena Haladejová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
61 Marcela Havrilova - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Microsoft Czech Republic & Slovakia Nie
62 Vladimír Siládi Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
63 Marián Hosťovecký Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Áno
64 Jozef Jurkovič - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) MŠVVaŠ SR Nie
65 Denisa Brabcová - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Microsoft Áno
66 Michal Lenhart - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Microsoft Česká republika a Slovensko Nie
67 Jana Burgerová Prešovská univerzita v Prešove Nie
68 Viera Šajbidorová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
69 Dagmar Hillová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
70 Jozef Siláči Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Áno
71 Miroslav Randlisek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
72 Andrej Nemec Ekonomická univerzita v Bratislave Nie
73 Dana Országhová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
74 Martin Miklík Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Áno
75 Mária Urbanová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
76 Lenka Selešiová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
77 Radka Grňová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
78 Jana Valentová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
79 Igor Michalov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nie
80 Matej Roško Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nie
81 Paula Kozubíková Okániková - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) exe, a.s. Nie
82 Miloš Murza - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) exe, a.s. Nie
83 Svetlana Hanzelyová Technická univerzita vo Zvolene Nie
84 Martin Justh - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Oracle Slovensko s.r.o. Nie
85 Helena Baraníková Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
86 Marek Molnár - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) sféra, a.s. Áno
87 Marek Kajtor - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) sféra, a.s. Áno
88 Dagmar Divisova - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Oracle Áno
89 Juraj Fabus Žilinská univerzita v Žiline Nie
90 Ľubomír Bača - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) MŠVVaŠ ER Nie
91 Jozef Kosa - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) sféra, a.s. Áno
92 Tomáš Drgoň Trnavská univerzita v Trnave Nie
93 Milan Pokorný Trnavská univerzita v Trnave Nie
94 Ján Zelenay Trnavská univerzita v Trnave Nie
95 Andrej Valach - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Oracle Áno
96 Jozef Kalivoda - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Microsoft Nie
97 Erik Janšto Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
98 Viera Vajglová Trnavská univerzita v Trnave Nie
99 Eva Tarová Slovenská technická univerzita v Bratislave Nie
100 Martin Novák Ekonomická univerzita v Bratislave Nie
101 Emilia Košuthová Slovenská technická univerzita v Bratislave Nie
102 Tomas Valkovic Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Eset, s.r.o. Nie