EN website SK website

Zoznam prihlásených účastníkov na UNINFOS 2019

Poznámka: po kliknutí na ID záznamu sa zobrazia bližšie informácie o účastníkovi.

Id Meno Priezvisko Organizácia Iná organizácia Príspevok
103 Martin Wožniak - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Whalebone, s.r.o. Nie
104 Robert Šefr - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Whalebone, s.r.o. Áno
105 Július Selecký Univerzita Komenského v Bratislave ESET Nie
106 Radka Kataniková Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
107 Július Alcnauer Prešovská univerzita v Prešove Nie
108 Juraj Ďurkovič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
109 Jozef Ujlaky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
110 Marta Dupkalová Technická univerzita v Košiciach Nie
111 Daniel Olejár Univerzita Komenského v Bratislave Áno
112 Mária Šajbidorová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
113 Vít Nohejl - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Oracle Áno
114 Filip Tkáč Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
115 Rebecca Brodňanová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
116 Igor Pavlovič Akadémia Policajného zboru v Bratislave Nie
117 Lucia Lacko-Bartošová Ekonomická univerzita v Bratislave Nie
118 Radek Holý - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) ČVUT v Praze Nie
119 Koloman Križan Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
120 Gustav Budinsky - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Áno
121 Gergely Kocsis Univerzita J. Seleyeho v Komárne Nie
122 Libor Vozár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nie
123 Martina Urbašek - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) CKM SYTS Nie
124 Ladislav Kabát - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Áno
125 Drahoslav Lančarič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
127 Karol Matiaško Žilinská univerzita v Žiline Nie
128 Ján Zelenka - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Ústav informatiky, Slovenska akademia vied Nie
129 Martin Chovanec Technická univerzita v Košiciach Nie