EN website SK website
Back to the list
Id : 52
Meno : Jana
Priezvisko : Kohoutková
Organizácia : - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Iná organizácia : Masarykova univerzita, Brno, ČR
Prihlasujem sa do sekcie : Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Áno
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Áno
Názov príspevku :
Abstrakt - stručný text :