EN website SK website
Back to the list
Id : 50
Meno : Darina
Priezvisko : Tothová
Organizácia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
Obed 6.11.2019 : Áno
Večera 6.11.2019 : Áno
Obed 7.11.2019 : Áno
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Áno
Názov príspevku : 25 rokov výmeny poznatkov z oblasti IKT
Abstrakt - stručný text :