EN website SK website
Back to the list
Id : 47
Meno : Katarína
Priezvisko : Kánová
Organizácia : Univerzita Komenského v Bratislave
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Áno
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Nie
Názov príspevku :
Abstrakt - stručný text :