EN website SK website
Back to the list
Id : 45
Meno : Ján
Priezvisko : Petrík
Organizácia : Univerzita Komenského v Bratislave
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
Obed 6.11.2019 : Áno
Večera 6.11.2019 : Áno
Obed 7.11.2019 : Áno
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Áno
Názov príspevku : Elektronická archivácia historických údajov o študentoch vysokých škôl
Abstrakt - stručný text :