EN website SK website
Back to the list
Id : 44
Meno : Barbora
Priezvisko : Gregová
Organizácia : Univerzita Komenského v Bratislave
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
Obed 6.11.2019 : Áno
Večera 6.11.2019 : Áno
Obed 7.11.2019 : Áno
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Áno
Názov príspevku : Elektronizácia rozubytovacieho procesu/Prezenčné elektronické hlasovanie pre senáty a vedecké rady
Abstrakt - stručný text : Nutnosť rozumne a férovo ubytovať študentov Univerzity Komenského na internátoch počas školského roka podnietila Centrum informačných technológií UK k vytvoreniu aplikácie na rozubytovanie študentov ešte pred začatím školského roka. V príspevku predstavíme relatívne lacné riešenie na zabezpečenie prezenčného elektronického hlasovania pomocou hlasovacieho zariadenia a aplikácie v ktorej je možné následne hlasovania vyhodnocovať.