EN website SK website
Back to the list
Id : 42
Meno : Katarína
Priezvisko : Pišútová
Organizácia : Univerzita Komenského v Bratislave
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Áno
Slávnostná večera 7.11.2019 : Nie
Obed 8.11.2019 : Nie
Názov príspevku : Inovácia elearningu na Univerzite Komenského
Abstrakt - stručný text : Rovnako ako na mnohých iných inštitúciách, elearning server na Univerzite Komenského bol prevažne používaný na distribúciu materiálov, testy, či zbieranie zadaní od študentov, nie ako nástroj na učenie. V rámci rozvojového projektu Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť 002UK-2-1/2018 sa toto pokúšame zmeniť. Príspevok priblíži postup, prípravy a aktivity na UK spojené s touto snahou.