EN website SK website
Back to the list
Id : 4
Meno : Hassan
Priezvisko : Munir
Organizácia : - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Iná organizácia : University of Agriculture Faisalabad Pakistan
Prihlasujem sa do sekcie : Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Nie
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Áno
Názov príspevku : Assoicate Professor
Abstrakt - stručný text :