EN website SK website
Back to the list
Id : 36
Meno : Pavol
Priezvisko : Horváth
Organizácia : Slovenská technická univerzita v Bratislave
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Áno
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Nie
Názov príspevku : Projekt rozšírenia slovenskej akademickej dátovej siete SANET
Abstrakt - stručný text : Príspevok sa zaoberá návrhom rozšírenia infraštruktúry slovenskej akademickej dátovej siete. Návrh obsahuje rozšírenie chrbticovej siete do všetkých chýbajúcich okresov s následnými prístupovými sieťami pre pripojenie škôl.