EN website SK website
Back to the list
Id : 32
Meno : Patrik
Priezvisko : Rovný
Organizácia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Nie
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Nie
Názov príspevku :
Abstrakt - stručný text :