EN website SK website
Back to the list
Id : 31
Meno : Miroslav
Priezvisko : Knapovský
Organizácia : - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Iná organizácia : Logmanager - Microcomp-Computersystém, s r.o.
Prihlasujem sa do sekcie : Informačná bezpečnosť na vysokých školách
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Nie
Slávnostná večera 7.11.2019 : Nie
Obed 8.11.2019 : Áno
Názov príspevku : Jak zvýšit efektivitu IT bez zásadních investic- Integrace operačních a bezpečnostních nástrojů IT v praxi
Abstrakt - stručný text :