EN website SK website
Back to the list
Id : 30
Meno : Peter
Priezvisko : Malacký
Organizácia : Žilinská univerzita v Žiline
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Nie
Slávnostná večera 7.11.2019 : Nie
Obed 8.11.2019 : Nie
Názov príspevku : ROZVRHOVANIE ČINNOSTÍ V PROSTREDÍ UNIVERZITY
Abstrakt - stručný text : Tento príspevok sa zaoberá problematikou rozvrhovania činností na univerzite. Problém spočíva v budovaní týždenného cyklického rozvrhu činností v kombinácii ďalších cyklických rozvrhov, alebo rozvrhov definovaných konkrétnym dátumom (aj s opakovaným prideľovaním) v kombinácii s premenlivou dĺžkou blokov.