EN website SK website
Back to the list
Id : 29
Meno : Lubos
Priezvisko : Hatar
Organizácia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe
Obed 6.11.2019 : Áno
Večera 6.11.2019 : Áno
Obed 7.11.2019 : Nie
Slávnostná večera 7.11.2019 : Nie
Obed 8.11.2019 : Nie
Názov príspevku :
Abstrakt - stručný text :