EN website SK website
Back to the list
Id : 26
Meno : Lívia
Priezvisko : Hasajová
Organizácia : Dubnický technologický inštitút
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Informačná bezpečnosť na vysokých školách
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Nie
Slávnostná večera 7.11.2019 : Nie
Obed 8.11.2019 : Nie
Názov príspevku : Moderné technologické trendy biometrickej identifikácie ako aspekt eliminácie podvádzania žiakov
Abstrakt - stručný text : Zvyšovanie bezpečnosti prostredníctvom biometrických prvkov umožňuje obojstrannú dôveru medzi žiakom a učiteľom. Skryté úskalia rozpoznávania tváre, môžu pôsobiť eliminačným spôsobom na podvádzanie.