EN website SK website
Back to the list
Id : 25
Meno : Martin
Priezvisko : Martinkovič
Organizácia : - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Iná organizácia : IBM ISC
Prihlasujem sa do sekcie : Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Áno
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Áno
Názov príspevku : IBM Academic Initiative
Abstrakt - stručný text : V spoločnosti IBM veríme, že budúcnosť patrí nám všetkým, nielen niektorým vybraným z nás. Neustále sa usilujeme o zlepšovanie komunity v ktorej pôsobíme, zefektívňujeme prístup k novým technológiám, začleňujeme znevýhodnené skupiny, snažíme sa podporovať diverzitu.