EN website SK website
Back to the list
Id : 2
Meno : Róbert
Priezvisko : Polyácsko
Organizácia : Technická univerzita v Košiciach
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Informačná bezpečnosť na vysokých školách
Obed 6.11.2019 : Áno
Večera 6.11.2019 : Áno
Obed 7.11.2019 : Áno
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Áno
Názov príspevku :
Abstrakt - stručný text :