EN website SK website
Back to the list
Id : 18
Meno : Dominik Ján
Priezvisko : Uhrín
Organizácia : Žilinská univerzita v Žiline
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Nie
Slávnostná večera 7.11.2019 : Nie
Obed 8.11.2019 : Nie
Názov príspevku : Skúšací informačný systém
Abstrakt - stručný text : Informačný systém s interaktívnou správou výučby a testovaním nie len teoretických IT vedomostí. Implementácia a nasadenie systému ako web pre výučbu predmetov so zameraním na databázové systémy. Web obsahuje modul na interaktívny prístup k databáze Oracle s použitím entity framework-u a ASP.NET .