EN website SK website
Back to the list
Id : 17
Meno : Milan
Priezvisko : Šujanský
Organizácia : Technická univerzita v Košiciach
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
Obed 6.11.2019 : Áno
Večera 6.11.2019 : Áno
Obed 7.11.2019 : Áno
Slávnostná večera 7.11.2019 : Áno
Obed 8.11.2019 : Áno
Názov príspevku : Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku
Abstrakt - stručný text : Príspevok v prvej časti sa zaoberá vznikom už tradičnej akcie Extrapolácie a jej cieľmi. V ďalšom sa venuje ročníku 2019, kde hlavné podujatia sa realizujú v Košiciach. Dominujúcou je realizácia výstavy v Technickom múzeu v Košiciach o názve: Extrapolácie 2019 - história a budúcnosť IT na Slovensku, ktorej je venované ťažisko príspevku. Záver príspevku je venovaný niektorým pohľadom do budúcnosti.