EN website SK website

Zoznam prihlásených účastníkov na UNINFOS 2019

Poznámka: po kliknutí na ID záznamu sa zobrazia bližšie informácie o účastníkovi.

Id Meno Priezvisko Organizácia Iná organizácia Príspevok
1 Lubos Magat - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) MAURIT s.r.o. Nie
2 Róbert Polyácsko Technická univerzita v Košiciach Nie
3 Jozef Jantošovič Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Nie
4 Hassan Munir - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) University of Agriculture Faisalabad Pakistan Nie
5 Peter Franko Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne Nie
6 Jarmila Šarinová Technická univerzita vo Zvolene Nie
7 Jana Námešná Technická univerzita vo Zvolene Nie
8 Peter Lošonczi Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Nie
10 Vladimír Pisarský Prešovská univerzita v Prešove Nie
11 Jozef Kormaník Prešovská univerzita v Prešove Nie
12 Eva Oláhová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
13 Marián Hudák Prešovská univerzita v Prešove Nie
14 Tomáš Poláčik Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
15 Ľubica Šemeláková Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
16 Jozef Kšiňan Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nie
17 Milan Šujanský Technická univerzita v Košiciach Áno
18 Dominik Ján Uhrín Žilinská univerzita v Žiline Áno
19 Peter Škrovina Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
21 Michal Kvet Žilinská univerzita v Žiline Áno
22 Jozef Koricina Trnavská univerzita v Trnave Nie
23 Marek Urban Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
24 Vendelín Ružička Katolícka univerzita v Ružomberku Nie
25 Martin Martinkovič - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) IBM ISC Áno
26 Lívia Hasajová Dubnický technologický inštitút Áno
27 Martin Horňák - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) MŠVVaŠ SR Nie
28 Elena Horská Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
29 Lubos Hatar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
30 Peter Malacký Žilinská univerzita v Žiline Áno
31 Miroslav Knapovský - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Logmanager - Microcomp-Computersystém, s r.o. Áno
32 Patrik Rovný Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
33 Ľubica Kosková - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) MŠVVaŠ SR Nie
34 Peter Polakovič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
35 Klára Hennyeyová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
36 Pavol Horváth Slovenská technická univerzita v Bratislave Áno
37 Petra Kopáčová Univerzita Komenského v Bratislave Áno
38 Tomas Matus Univerzita Komenského v Bratislave Áno
39 Peter Jurášek Univerzita Komenského v Bratislave Nie
40 Alex Bajus Univerzita Komenského v Bratislave Áno
41 Martin Tischer - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) COMINFO, a.s. Nie
42 Katarína Pišútová Univerzita Komenského v Bratislave Áno
43 Tomáš Štrba Univerzita Komenského v Bratislave Áno
44 Barbora Gregová Univerzita Komenského v Bratislave Áno
45 Ján Petrík Univerzita Komenského v Bratislave Áno
46 Ľubica Ďurneková Univerzita Komenského v Bratislave Nie
47 Katarína Kánová Univerzita Komenského v Bratislave Nie
48 Peter Kopáč Univerzita Komenského v Bratislave Nie
49 Peter Franko Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne Nie
50 Darina Tothová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
51 Elena Žiaková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nie
52 Jana Kohoutková - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Masarykova univerzita, Brno, ČR Nie