EN website SK website

Registrácia na UNINFOS 2019

Registrácia na konferenciu bola ukončená. Ak máte akékoľvek nejasnosti, kontaktujte prosíme predsedníčku OV alebo organizačného garanta konferencie.