EN website SK website

Úplný program


Program na stiahnutie - formát PDF.

Miesto konania: Kongresové centrum SPU v Nitre.

Prejsť na termín: 6. 11. 2019 | 7. 11. 2019 | 8. 11. 2019


6. 11. 2019 (streda) - Predkonferenčné aktivity

9 30 - 10 00 Registrácia
10 00 - 10 05 Otvorenie predkonferenčného dňa
10 05 - 12 00 Workshop firmy Microsoft

Univerzita budúcnosti? Vieme ako na to
Marcela Havrilová - Denisa Brabcová - Michal Lenhart - Miki Banci - Jaroslav Satanek, Microsoft
11 30 - 12 30 Obedňajšia prestávka 
12 30 - 14 00 Workshop firmy Oracle

Nový pohled na fungování IT: Zjednodušte si život díky Oracle Cloud
Vít Nohejl, Technology Solution Engineer


Budúcnosť digitálnej transformácie – Ako sa z toho nezblázniť
Dagmar Divišová, ECEMEA Tech & Oracle Systems Sales Programs Leader


Oracle Academy – Oracle Cloud zdarma pro výuku

Vít Nohejl, Technology Solution Engineer
14 30 - 16 00 Sprievodný program
17 00 - 18 30 Panelová diskusia na tému "Univerzita budúcnosti"
18 30 - 19 30 Večera
19 30  Zasadnutie Výkonného výboru združenia EUNIS-SK


7. 11. 2019 (štvrtok) - Prvý deň konferencie

8 00 - 9 00 Registrácia
9 00 - 9 30 Otvorenie, príhovory 
9 30 - 10 00 Univerzity a stratégia informatizácie školstva
Daniel Olejár - Peter Kopáč, UK v Bratislave
10 00 - 10 30 Projekt rozšírenia slovenskej akademickej dátovej siete SANET 
Pavol Horváth, STU v Bratislave
10 30 - 11 00 Zabezpečenie DNS prekladu v prostredí slovenskej univerzity
Róbert Šefr, CTO, Whalebone, s.r.o.

Prestávka
11 00 - 11 40 Virtuálne dielne, ako učebný nástroj ukážok z praxe 
Marek Molnár - Marek Kajtor, sféra, a.s.
11 40 - 12 20 Manažment univerzity nemusí čakať na budúcnosť, môže byť moderný už dnes
Marcela Havrilová - Denisa Brabcová - Michal Lenhart - Miki Banci - Jaroslav Satanek, Microsoft
12 20 - 13 20 Obed
13 20 - 14 00 1. Kontrolingový portál – dátovo analytické riešenie v MS Power BI 
    Eduard Pravňanský, exe, a.s.
2. Cloud Migration and Services - Tvorba organizačnej cloudovej stratégie 
    Miroslav Pikus, exe, a.s
3. Virtuálna realita vo výučbe
    Miroslav Dílsky, exe, a.s. - Miloš Murza exe, a.s.
14 00 - 14 40  1. Nestarajte sa o databázu, Oracle to urobi za Vás – Autonómna databáza (Možná
    budúcnosť prevádzky AiS2)

    Andrej Valach, Principal Technology Solution Engineer, Oracle 
2. Posuňte svoje reporty o úroveň vyššie – Dátová vizualizácia
    Radovan Engel, vedúci vývojového tímu AiS2, UPJŠ v Košiciach 
3. Nové trendy v informačných technológiách
    Andrej Valach, Principal Technology Solution Engineer, Oracle
14 40 - 15 00 Prestávka
15 00 - 15 30 Pohľad ESETu na moderné kybernetické hrozby
Július Selecký, ESET, spol. s r.o., UK v Bratislave
15 30 - 15 50 Sjednocení webových stránek Masarykovy univerzity 
Pavel Budík, Masarykova univerzita v Brne
15 50 - 16 10 IBM Academic Initiative
Martin Martinkovič, IBM ISC
16 10 - 16 30 Správa verejne dostupných kontaktných informácií pedagógov a zamestnancov
Petra Kopáčová – Tomáš Matúš, UK Bratislava
17 00 - 18 30 Zasadnutie Valného zhromaždenia EUNIS-SK
19 00  Slávnostná večera


8. 11. 2019 (piatok) - Druhý deň konferencie

8 30 - 9 10 Slovenská akademická federácia identít – aktuálny stav
Jozef Siláči – Peter Kopáč – Martin Stanislav, UMB B. Bystrica, UK v Bratislave
9 10 - 9 40 Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku
Milan Šujanský, TU v Košiciach
9 40 - 9 55 Prestávka
55 - 10 25 Vývoj aplikácie s podporou virtuálnej reality určenej pre začínajúcich pedagógov 
Marián Hosťovecký - Miroslav Ölvecký, UCM v Trnave 
10 25 - 10 55 Celoslovenský formát archivácie študijných údajov
Ján Petrík, UK v Bratislave
10 55 - 11 35 Jak zvýšit efektivitu IT bez zásadních investic- Integrace operačních a bezpečnostních nástrojů IT v praxi
Miroslav Knapovský, Logmanager - Microcomp-Computersystém, s r.o. 
11 35 - 12 30 Obed
Počas prestávok:

Virtuálna realita od HP
Jakub Zamazal, HP Inc.


Paralelné sekcie

Sekcia: Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
Miesto konania:
Kongresová sála

12 30 - 12 50 Elektronická evidencia zmlúv s integráciou na CRZ 
Petra Kopáčová – Tomáš Matúš, UK v Bratislave
12 50 - 13 10 Systém na správu podujatí a registrácie
Petra Kopáčová – Alex Bajús, UK v Bratislave
13 10 - 13 30 Katalóg služieb IKT na Univerzite Komenského
Peter Kopáč – Tomáš Štrba, UK v Bratislave 
13 30 - 13 50 Skúsenosti s využívaním tenkých klientov na univerzite
Jozef Siláči – Martin Miklík – Miroslav Randlisek, UMB v B. Bystrici
13 50 - 14 00 Prestávka
14 00 - 14 20 Elektronizácia rozubytovacieho procesu
Barbora Gregová, UK v Bratislave
14 20 - 14 40 Prezenčné elektronické hlasovanie pre senáty a vedecké rady
Barbora Gregová, UK v Bratislave
14 40 - 15 00 Moderné technologické trendy biometrickej identifikácie ako aspekt eliminácie podvádzania žiakov
Lívia Hasajová, Dubnický technologický inštitút

15 00 Tombola. Záver konferencie.

Sekcia: Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe 
Miesto konania:
Zasadačka

12 30 - 12 50 Rozvrhovanie činností v prostredí univerzity
Peter Malacký, ŽU v Žiline
12 50 - 13 10 Inovácia elearningu na Univerzite Komenského
Katarína Pišútová, UK v Bratislave
13 10 - 13 30 Vplyv IKT na edukačný proces na vysokých školách
Erik Janšto – Klára Hennyeyová - Peter Polakovič, SPU v Nitre
13 30 - 13 50 Skúšací informačný systém
Patrik Naď – Jozef Stankovič – Samuel Škultéty – Dominik Ján Uhrín – Michal Kvet, ŽU v Žiline
13 50 - 14 00 Prestávka
14 00 - 14 20 Stratégie v celoživotnom vzdelávaní v oblasti rastlinného dizajnu
Dagmar Hillová – Viera Šajbidorová, SPU v Nitre
14 20 - 14 40 Vplyv 4. priemyselnej revolúcie na vzdelávanie
Magdaléna Cárachová, EU v Bratislave
14 40 Prechod do Kongresovej sály

15 00 Tombola. Záver konferencie.


Programový výbor si vyhradzuje právo na zmeny v programe.