EN website SK website

Stručný program


Streda 6. 11. 2019 - predkonferenčné aktivity

 • Workshopy firiem - členov EUNIS-SK
 • Panelová diskusia na tému Univerzita budúcnosti
 • Zasadnutie Výkonného výboru združenia EUNIS-SK
 • Sprievodný program

Štvrtok 7. 11. 2019 - 1. deň konferencie "Univerzita budúcnosti"

 • Otvorenie konferencie
 • Kľúčové prednášky
 • Vystúpenia účastníkov konferencie
 • Zasadnutie Valného zhromaždenia EUNIS-SK
 • Spoločenský večer

Piatok 8. 11. 2019 - 2. deň konferencie "Univerzita budúcnosti"

 • Vystúpenia účastníkov konferencie
 • Záver konferencie