EN website SK website

Predkonferenčné aktivity

9 30 - 10 00 Registrácia
10 00 - 10 05 Otvorenie predkonferenčného dňa
10 05 - 12 00 Workshop firmy Microsoft
11 30 - 12 30 Obed
12 30 - 14 00 Workshop firmy Oracle 
14 30 - 16 00 Sprievodný program - Múzeum medoviny, Prehliadka areálu SPU
17 00 - 18 30 Panelová diskusia na tému "Univerzita budúcnosti"
18 30 - 19 30 Večera
19 30 Zasadnutie Výkonného výboru združenia EUNIS-SK