EN website SK website

Tematické okruhy

  • Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
  • Informačná bezpečnosť na vysokých školách
  • Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe