EN website SK website

Organizátori


Konferenciu UNINFOS 2019 organizujú:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
EUNIS-SK
Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre