EN website SK website

Ciele konferencie

Hlavným cieľom konferencie je:

  • prezentácia predstáv o univerzite budúcnosti,
  • výmena poznatkov a skúseností o digitálnom vzdelávaní,
  • hľadanie východísk na naplnenie predstáv o univerzite budúcnosti.