EN website SK website

Výbory

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Radka Grňová
Ružena Haladejová
Ing. Erik Janšto
Ing. Zuzana Korcová
Ing. Eva Oláhová, PhD. - predsedníčka
Ing. Tomáš Poláčik
Ing. Lenka Selešiová
Ing. Ľubica Šemeláková
Ing. Mária Škulecová
RNDr. Peter Škrovina
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Jozef Ujlaky
Ing. Jana Valentová

Organizačný garant: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

RNDr. Branislav Baláž, MŠVVaŠ SR
Mgr. Beáta Bellerová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Prof. Pavol Horváth, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave – predseda
Ing. Jozef Kšiňan, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Mgr. Peter Kopáč, Univerzita Komeského v Bratislave
Ing. Jozef Koricina, Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Tamás Méri, Univerzita J. Selyeho
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., Univerzita Komeského v Bratislave
Ing. Ľubica Šemeláková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. ing. Milan Šujanský, CSc., Technická univerzita v Košiciach
Ing. Vladimír Pisarský, Prešovská univerzita v Prešove
RNDr. Darina Tóthová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Mgr. Mária Urbanová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Redakčná rada

PhDr. Ľubica Jedličková
Ing. Ľubica Šemeláková - predsedníčka
RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Organizačný sekretariát 

Ružena Haladejová