EN website SK website
  Zdroj: Mesto Nitra, MSÚ v Nitre


Vážení návštevníci tejto stránky,

prijmite pozvanie na 25. ročník konferencie UNINFOS, ktorá sa bude konať v Nitre, v najstaršom meste na Slovensku (prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828) v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Veríme, že sa u nás budete cítiť výborne, ale najmä že získate veľa nových poznatkov, stretnete veľa príjemných ľudí, nadviažete užitočné kontakty.

Tešíme sa na Vás

Konferencia sa koná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a rektorky SPU v Nitre Doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.

organizátori konferencie


Priebeh konferencie v Kongresovom centre SPU v Nitre bude nahrávaný videokonferenčným systémom, obsah bude zverejnený v živom prenose, ale bude dostupný aj z archívu. Počas konferencie bude robená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na stránke konferencie.

Zoznam účastníkov konferencie bude zverejnený spolu s anotáciami príspevkov a zborníkom z konferencie.