Rada ŠVČ
Školský rok 2007/2008
Prodekan pre vedu a výskum:
  • prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Predsedníčka:
  • Mgr. Radomíra Gregáňová
Členovia rady ŠVČ:
  • Ing. Katarína Engelová, PhD.
  • Ing. Martina Hanová, PhD.
  • Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  • Ing. Eva Oláhová
  • Ing. Radovan Savov
  • Ing. Zuzana Čierna
  • Ing. Katarína Kleinová