E-vzdelávanie na SPU v Nitre

Celoškolský seminár k E-vzdelávaniu na SPU v Nitre

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Program a bližšie informácie

Celoškolský seminár k E-vzdelávaniu na SPU v Nitre pre pracovníkov a študentov SPU a pozvaných hostí spojený s vyhodnotením súťaže o najlepší elektronický kurz na SPU v Nitre.

Miesto konania:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Kongresové centrum , Tr. A. Hlinku 2 (ŠD A. Bernoláka)

Termín:
22. november 2016

Začiatok seminára:
9:30 h.

Cieľ seminára:

  • Informácie z oblasti E-vzdelávania
  • Súťaž o najlepší elektronický kurz na SPU v Nitre v kategóriách:
    - kategória Kompletný kurz (pre dištančnú formu štúdia, resp. samoštúdium)
    - kategória Podpora dennej formy štúdia

Program seminára:

9:00 - 9:30Registrácia
9:30 - 9:45Otvorenie
9:45 - 10:00Losovanie poradia súťažných vystúpení
10:00 - 11:00

Informácie z oblasti E-vzdelávania
Úvodné vystúpenie k E-vzdelávaniu  na SPU v Nitre a vystúpenia hostí
11:00 - 11:15Prestávka
11:15 - 11:30

1. kategória
1. príspevok
11:30 - 11:45

1. kategória
2. príspevok
11:45 - 12:45Obedňajšia prestávka
12:45 - 13:00


2. kategória
1. príspevok


13:00 - 13:15

2. kategória
2. príspevok
13:15 - 13:30


2. kategória
3. príspevok


13:30 - 13:45

2. kategória
4. príspevok
13:45 - 14:00

2. kategória
5. príspevok
14:00 - 14:30Zasadnutie hodnotiacej komisie
14:30 - 15:30Vyhodnotenie súťaže
15:30
Záver seminára


Programový výbor si vyhradzuje právo urobiť zmeny v programe na základe vylosovania poradia súťažných vystúpení a schválených požiadaviek prednášajúcich.