E-vzdelávanie na SPU v Nitre

Celoškolský seminár k E-vzdelávaniu na SPU v Nitre

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Centrum informačných technológií

Vás pozývajú
na
seminár

E-vzdelávanie na SPU v Nitre 


Seminár sa koná pod záštitou

Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.,
rektora SPU v Nitre
Nitra
22.  11.  2016