Súťaž o najlepší elektronický kurz na SPU v Nitre

Registrácia do súťaže

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podmienky súťaže

  • Elektronický kurz do súťaže môže prihlásiť každý zamestnanec SPU v Nitre – autor elektronického kurzu. Autor môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 kurzy.
  • Elektronický kurz sa musí týkať vzdelávacích aktivít pre študentov alebo zamestnancov.
  • E-kurz musí byť vytvorený v prostredí LMS Moodle SPU v Nitre.
  • Prihlasovateľ súhlasí s tým, že po dobu hodnotenia kurzov bude jeho kurz anonymizovaný.
  • Prihlasovateľ súhlasí s tým, že vystúpi na záverečnom seminári k vyhodnoteniu súťaže a jeho príspevok bude uverejnený v zborníku zo seminára v tlačenej i elektronickej forme.
  • Súťažiaci sa musí do súťaže zaregistrovať v stanovenom termíne 15. 7. do 5. 9. 2016.