Program, bližšie informácie a pokyny pre autorov

Celoslovenský seminár pre pracovníkov a študentov VŠ, všetkých, ktorých zaujímajú informačné a komunikačné technológie.

Miesto konania a termín:
Nitra, 11. 5. 2022 - sekcia ISD 2022
Nitra, 12. 5. 2022 - SIT 2022 v slovenskom jazyku

Cieľ seminára: Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nás i vo svete.

Pozvánka a program seminára.

Dôležité termíny:

Registrácia a vloženie príspevkov do zborníka v anglickom jazyku: do 23. 3. 2022
Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevkov: do 26. 3. 2022
Vloženie príspevkov po recenziách: do 28. 3. 2022

Registrácia na seminár v slovenskom jazyku (12. 5. 2022): do 10. 5. 2022
Vloženie príspevkov do zborníka v slovenskom jazyku - prezentujúci: do 28. 4. 2022, informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevkov: do 30. 4. 2022
Vloženie príspevkov do zborníka v slovenskom jazyku - všetky príspevky: do 31. 5. 2022
Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevkov: do 5. 6. 2022
Vloženie príspevkov po recenziách: do 8. 6. 2022

Pokyny pre autorov pre článok v angličtine do zborníka ISD 2022.

Pokyny pre autorov pre článok v slovenčine do zborníka SIT 2022: Šablóna na písanie príspevkov

Seminár SIT sa koná už 21. krát. Od roku 2014 sa stal seminár SIT celoslovenským seminárom (dovtedy bol celoškolským seminárom s účasťou hostí z iných vysokých škôl) a už tretíkrát je súčasťou Medzinárodných vedeckých dní.

Seminár dáva priestor na prezentáciu nových technológií, projektov, výmenu skúseností a poznatkov z oblasti IKT zamestnancom vysokých škôl.

Všetky prijaté príspevky budú uverejnené v zborníku.

Prvých 10 záujemcov o publikovanie vo vedeckom zborníku v anglickom jazyku bude mať účasť na konferencii hradenú združením EUNIS-SK. Pre ďalších záujemcov o publikovanie v tomto zborníku platia poplatky zverejnené tu. Zborník bude zaslaný na vyhodnotenie a indexáciu do vedeckých databáz.

Každý článok bude mať pridelený identifikátor DOI.

Záujemcovia o publikovanie v zborníku v slovenčine s ISBN neplatia žiadny poplatok, ako i účastníci bez príspevku.

Prihlasovanie s poplatkom a záujmom o iné sekcie, ako je sekcia Nové dimenzie vo vzdelávaní a používaní IKT (spolu s jej podsekciami) je možné tu, kde sa môže registrovať aj v poradí 11. záujemca o vystúpenie a publikovanie v angličnine bez úhrady zo strany EUNIS-SK.

Prihlasovanie na seminár SIT je dostupné od 21. 2. 2022 na adrese: https://spu.fem.uniag.sk/sit2022/.

Termíny na registráciu s vložením príspevku bol predĺžený do 4. 3. 2022.

Sledujte informácie v oznamoch na webe združenia EUNIS-SK, ako i na stránkach seminára SIT 2022.