Zoznam prihlásených účastníkov na SIT 2022

Poznámka: po kliknutí na ID záznamu sa zobrazia bližšie informácie o účastníkovi.

Id Meno Priezvisko Organizácia Iná organizácia Sekcia
1 Lívia Hasajová Dubnický technologický inštitút Vysoká škola DTI New Dimensions of Education and Use of ICT - New Dimensions of Education
2 Ľuboš Határ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
3 Darina Tothová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
4 Renata Janošcová - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Vysoká škola finanční a správní, Praha, ČR New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
5 Pavel Beňo Trnavská univerzita v Trnave New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
6 Andrej Matracz - Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia) Datacomp s. r. o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
7 Ľubica Jamborová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
8 Koloman Križan Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
9 Igor Michalov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
10 Rudolf Kaniansky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
11 Dana Országhová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre New Dimensions of Education and Use of ICT - New Dimensions of Education
12 Juraj Baláži Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
13 Stanislav Paulovič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre New Dimensions of Education and Use of ICT - Network and Information Technology
14 Radomíra Hornyák Gregáňová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre New Dimensions of Education and Use of ICT - New Dimensions of Education
15 Mária Farkašová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre New Dimensions of Education and Use of ICT - New Dimensions of Education