EUNIS-SK
a
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vás pozývajú
na
seminár

Sieťové a informačné technológie 2022


SIT 2022 prebehne ako súčasť Medzinárodných vedeckých dní 2022.

Nitra, 11. - 12.5.2022

Pozvánka a program seminára.