Konferencie a semináre združenia EUNIS

Aktuálne: SIEŤOVÉ A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 2019

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Program, bližšie informácie a pokyny pre autorov

Celoslovenský seminár pre pracovníkov a študentov VŠ, všetkých, ktorých zaujímajú informačné a komunikačné technológie.

Miesto konania a termín: Nitra, Kongresové centrum SPU, streda - 13. február 2019

Cieľ seminára: Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nás i vo svete.

Program seminára:

9:00Registrácia
9:15 - 9:45

Portál VŠ a jeho zjednocovacia úloha
RNDr. Darina Tothová, PhD. – Mgr. Mária Urbanová, SPU v Nitre
9:45 - 10:30


Interaktívne riešenie zobrazovania vo vyučovacom procese
REVIS-SERVIS spol. s.r.o.
Ing. Adrián Moravčík – Ing. Andrej Krumpál - Ing. Tibor Glenda, REVIS-SERVIS spol. s.r.o.
10:30 - 10:45Prestávka
10:45 - 11:30

Licencovanie Adobe produktov pre EUNIS Slovensko
Andrej Kusenda, TRACO Computers

11:30 - 12:15

IBM Cognos Analytics
Ing. Stefan Kováč, PhD., ACREA SR, s.r.o.
12:15 - 13:15Obed
13:15 - 17:00

13:15 - 13:45


13:45 - 14:1514:15 - 14:45


14:45 - 15:00

15:00 - 15:30


15:30 - 16:00


16:00 - 16:30


16:30 - 17:00


17:00
Vystúpenia účastníkov z vysokých škôl

IKT na SPU v Nitre
RNDr. Peter Škrovina, SPU v Nitre

Publikačná činnosť a vedecké publikovanie - aktuálne zmeny a trendy
z pohľadu Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

PhDr. Ľubica Jedličková, PhD., SlPK SPU v Nitre

Virtuálna realita ako inovatívny výučbový nástroj
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., KEAaI TF SPU v Nitre

Prestávka

Virtuálna realita vo výučbe a v počítačových hrách
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. - FPV UCM v Trnave

Tenký klient v masívnom využití vzdialených laboratórií s aplikáciami cloudu
Ing. Pavel Beňo, Trnavská univerzita v Trnave

Seminárne práce z matematiky s grafickými výstupmi
Doc. RNDr. Dana Országhová, PhD., FEM SPU v Nitre

IKT vo včelárstve
Ing. Peter Šedík, FEM SPU v Nitre

Záver semináraOdborní garanti:
RNDr. Darina Tóthová, PhD., SPU Nitra

Organizátori:
Fakulta ekonomiky a manažmentu  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
EUNIS-SK
Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre

Zoznam účastníkov bude zverejnený.
Priebeh seminára bude zaznamenávaný pomocou Národnej teleprezentačnej infraštruktúry CVTI SR.
Rokovanie seminára bude možné sledovať naživo.

Pozvánka.

Pokyny pre autorov:
Šablóna na písanie príspevkov